แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 7

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564   14 ต.ค. 63 40
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562   8 ต.ค. 61 60