รายงานการประชุม


ออนไลน์ : 6

รายงานการประชุม วันที่ โหลด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ   6 ก.พ. 63 81
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ   23 ธ.ค. 62 220
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ   29 พ.ย. 62 80
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ   10 ต.ค. 62 82
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 27 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ   27 ก.ย. 62 80
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ   7 ส.ค. 62 81